Logo

Høstscena

Kunde: Høstscena
Oppdrag: Design og produksjon av festivalprogram, flyer, annonser og eventheaders & plakater til sosiale medier.

Høstscena er en 5 dagers scenekunstfestival i Ålesund som vi har hatt gleden av å jobbe for i flere år nå. Til årets festival lagde vi en omfattende programkatalog på 48 sider hvor et tettpakket og veldig spennende program skulle vises fram.

Bilde av et dobbeltoppslag i programmheftet

Utfordringen med festivaler ligger i å få frem både dato, sted, klokkeslett – og de individuelle artistene – uten at det svømmer for øynene på leseren. Det blir VM i finjustering av sånt – men desto mer tilfredstillende er det når alt faller på plass. Og all cudos til Høstscena for å verdsette både design og brukervennlighet – slikt liker vi!

En annen utfordring i slike sammenhenger er at samme bildemateriale skal brukes på store helsides høydeannonser i avis – og til eventheader på facebook i breddeformat, for å nevne noe. I år var hovedmaterialet hentet fra Spætt film sin simulerte vulkanutbrudd-film – og til alt hell var det godt egnet for bruk i alle formater!

Bilde av et dobbeltoppslag i programmheftet